• Každý zaměstnavatel se musí řídit dle příslušných zákonů zj.zákonem č. 262/2006 Sb., (Zákoník páce), §101, §102, – ukládá každému zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. Proto musí určit v souladu s různými riziky dostatečný počet proškolených zaměstnanců k organizaci první pomoci a zajištění přivolání zdravotnické záchranné služby.

  Pro koho je školení určené:
  - Firmy a podniky v rámci BOZP
  - Organizace a instituce
  - Pro fyzické osoby (OSVČ)
  místo konání: v prostorách zaměstnavatele (po domluvě možná změna školícího místa)
  rozsah školení: 4 hod.  (teoretická část, praktická část, závěrečný test)
  počet osob na kurzu: není omezen

  náplň kurzu: lze upravit individuálně, dle charakteru jednotlivých firem
  (kancelář, dílna, obsluha přístrojů, práce s nástroji, atd…)

  teoretická část

  • postup při volání záchranné služby
  • krvácení a šokové stavy
  • bezvědomí a následné úkony
  • život zachraňující úkony
  • cizí těleso v dýchacích cestách
  • zástava dechu, zástava oběhu – uvolnění dýchacích cest
  • resuscitace
  • některá poranění (hlava, páteř,hrudník, břicho, pánev), zlomeniny
  • úraz elektrickým proudem
  • popáleniny a poleptání
  • AIM, bolest na hrudi, CMP
  • akutní alergická reakce

  Praktická část:

  • nácvik resuscitace
  • bezvědomí a následné ošetření
  • ošetření konkrétních zranění, obvazová technika
  • stabilizovaná poloha

Fotogalerie

 • p1070385
 • 3-09
 • 3-05