• kurz s individuální náplní dle charakteru skupiny
  (pro jednotlivce, rodiny, partu přátel, malé skupiny)

  místo konání: dle dohody
  rozsah školení: 6 hod.  (teoretická část, praktická část)
  počet osob na kurzu: minimálně 1 osoba, maximální počet není omezen

  osnova kurzu: možnost dle dohody individuálně upravené (např. pro pracovníky Fitness, plavčíky, prodavačky, zájmové kroužky, …)

  obecně:
  teoretická část

  • problematika dopravních nehod – vyproštění z vozidla, bezpečnost zachránce
  • volání 155, jak si efektivně přivolat pomoc
  • bezpečnost při poskytování laické první pomoci
  • krvácení a šokové stavy
  • bezvědomí a následné úkony
  • cizí těleso v dýchacích cestách
  • zástava dechu, zástava oběhu – uvolnění dýchacích cest, resuscitace
  • některá poranění (hlava, páteř,hrudník, břicho, pánev), zlomeniny
  • záchvatovité stavy
   - epileptický záchvat
   - záchvaty dušnosti
   - laryngitis acuta
   - febrilní křeče, aj.
  • úraz elektrickým proudem
  • popáleniny a poleptání
  • AIM, bolest na hrudi, CMP, akutní stavy při cukrovce
  • použití Automatického externího defibrilátoru určeného i pro laickou veřejnost – video

  praktická část

  • oživování na resuscitačním modelu – nepřímá masáž srdeční, dýchání z úst, do úst
  • nácvik vyprošťování zraněných při autonehodách, sundávání ochranné přilby
  • stabilizovaná poloha
  • zástava krvácení, manipulace s raněným při podezření na poranění páteře

Fotogalerie

 • p1070373
 • 3-09
 • Kurz z 20.3.2010 Mateřské centrum Robátko