• „první pomoc u dětí“

  • maminky na mateřské dovolené
  • baby centra
  • Vážené paní učitelky z MŠ, ZŠ a SŠ
  • veřejnost

  místo konání: dle dohody
  rozsah školení: 4 hod. (teoretická část, praktická část)
  počet osob na kurzu: minimálně 10 osob, maximální počet není omezen

  osnova kurzu:
  teoretická část

  • volání 155, jak si efektivně přivolat pomoc
  • bezpečnost při poskytování laické první pomoci
  • krvácení a šokové stavy
  • bezvědomí a následné úkony
  • cizí těleso v dýchacích cestách
  • zástava dechu, zástava oběhu – uvolnění dýchacích cest, resuscitace
  • některá poranění (hlava, páteř,hrudník, břicho, pánev), zlomeniny
  • záchvatovité stavy – epileptický záchvat, záchvaty dušnosti, laryngitis acuta, febrilní křeče
  • úraz elektrickým proudem
  • popáleniny a poleptání
  • povrchní rány, oděrky
  • otravy
  • tonutí
  • akutní alergická reakce

  praktická část

  • oživování na resuscitačním modelu dítěte – nepřímá masáž srdeční, dýchání z úst, do úst
  • zástava krvácení, obvazová technika
  • odstranění cizího tělesa z dýchacích cest

Fotogalerie

 • 3-11
 • Kurz z 20.3.2010 Mateřské centrum Robátko
 • 3-13